Bestyrelsen

 
 
Bestyrelsen er siden sidste konference blevet reduceret en del, da flere i bestyrelsen har fået andet arbejde eller er fratrådt deres stilling på musikskolen/kulturskolen. Derfor søgte vi i efteråret 2017 efter hjælpere til bestyrelsesarbejdet. 
Til konferencen i marts 2019, skal der derfor søges flere nye til bestyrelses arbejdet.
 
Følgende er fratrådt bestyrelsen siden marts 2017.:
Kasserer Pia Larsen, Frederikshavn
Sekretær Susanne Hedegaard, Viborg  - fortsætter som sekretær for MuSek og hjælper på konferencen indtil marts 2019.
Medlem Annette Rud Liltorp, Lyngby-Taarbæk - fortsætter som hjælper på konferencen indtil marts 2019.
Suppl. Marianne Vester, Djursland.
 
Supl. Susanne Stampe, Ringkøbing-Skjern er indtrådt som kasser.
Githa Jensen, Høje-Taastrup meldte sig som ekstra hjælper fra efteråret 2017 indtil konferencen 2019.
 
 
 
 
 
Formand og
Ansvarlig for hjemmeside:
Charlotte Petersen 
 
Odsherred Musikskole
Centervejen 4A
4550 Asnæs
 
Telefon: 59 66 62 32
E-mail:
cpe@odsherred.dk
 
   
 
 
Næstformand:
Elvi Schalck
 
Helsingør Musikskole og MGK
Svingelport 7
3000 Helsingør
 
Telefon: 49 28 10 02
 
 
 
Kasserer:
Susanne Stampe
 
Musikskolen Ringkøbing-Skjern
Ranunkelvej 9
6900 Skjern
 
Telefon: 6060 9552 
E-mail: susanne.stampe@rksk.dk
 
 
 
 
Sekretær:
Susanne Hedegaard
 
Tidl.Kulturskolen Viborg
Fungerer som sekretær for MuSek 
indtil marts 2019.
 
Telefon: 8787 4534
E-mail: sht@viborg.dk
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem:
Anette Rud Liltorp
 
Tidl. Center for Kultur og Jura Musikskolen
 
Fungerer som hjælper i MuSek indtil
marts 2019.
Telefon: 
E-mail:   

 

 
 
Gitta Jensen
 
Høje - Taastrup Musikskole
 
Er tiltrådt som hjælper i bestyrelsen i november 2017, og fungerer som hjælper indtil marts 2019.
 

 

 
 
 
Suppleant:
 
Ingen suppleanter pt.
 
 
 
 
Charlotte Petersen